គន្លឹះក្នុងការបង្កើតវែបសាយដោយងាយស្រួល មានគុណភាពល្អ និងមិនអស់លុុយ

នៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យ វែបសាយពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចែករំលែកពត៍មាន និងការប្រើប្រាស់ដើម្បីមុខជំនួញ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបបង្កើតវែបសាយដោយងាយស្រួល មានគុណភាពល្អ និងមិនអស់ប្រាក់សូម្បីតែមួយកាក់មួយសេន។ សូមអនុវត្តតាមជំហ៊ានខាងក្រោមឯ៖ ១.ជាដំបូងសូមចូលទៅកាន់វែបសាយ infinityfree.net អ្នកនឹងបានឃើញដូចរូបខាងក្រោម ២.ធ្វើការបង្កើតគណនីយដោយចុចលើប៊ូតុង Sign Up ៣.បន្ទាប់មកសូមបំពេញពត៍មានខាងក្រោម រួចុចលើប៊ូតុង Register ជាការស្រេច បន្ទាប់ធ្វើការបង្កើតគណនីយហើយ គេតម្រូវអោយអ្នកចូលទៅកាន់អុីមែលរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការ Confirm អីុមែលនោះមានលក្ខណៈដូចនេះ […]