គុណភាពផលិត កម្រឹតស្តង់ដា ISO

One of the core ways that Gartoon stands out from its competitors is to adhere strictly to ISO quality standards for all jobs we undertake. We have worked with organizations, businesses and individuals around the globe for many years_ We handle every project properly and professionally by individuals who are highly skilled and regularly trained to handle all the components involved. 

We know how important it is for you to maintain strict quality standards while keeping your costs down and ensure quick turnaround times. We have built these factors into our business through the use of ISO quality standards.

Our guarantee to you is that every employee hired to work on our team and assigned to your projects will be highly skilled and routinely trained, then overseen by a team of quality experts to ensure every component is handled under budget, on time and to the highest level of quality possible. This guarantee extends to the accuracy of the projects we undertake and our ability to ensure that your projects are always completed and performed to the same standards you would have in-house. 

We welcome your feedback at all times and work closely on each project to ensure we can quickly integrate that feedback as needed. Whatever your audio or video editing needs, contact the experts of Gartoon today and learn why we are such a trusted member of the international business community and one you can lean on for your next project.

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ៣៥អេ ផ្លូវ៣០៦ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

ក្រុមហ៊ុន Gartoon ចាប់ផ្ដើមបម្រើសេវាកម្ម ជំនាញផ្នែកឌីសាញ បង្កើតគំនូរជីវចល ផលិតវីដេអូស្ពត និងបង្កើតវិបសាយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤មកម្លេះ។ យើងខ្ញុំធានាផ្ដល់ជូននូវ គុណភាពខ្ពស់កម្រឹតស្តង់ដា ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ទាបបំផុត។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិ នពេញចិត្តនឹងអ្វីដែល យើងបង្កើតជូន យើងខ្ញុំធានាសងប្រាក់វិញ១០០%។ យើងខ្ញុំមានភ្នាក់ងារជំនួយដល់ អតិថិជន២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

យើងខ្ញុំទទួលការបង់លុយអនឡាញ

យើងខ្ញុំទទួលការវេរលុយ​

Cambodia money transfer channels

Music & Sound is powered by