ប្រិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល ហ្វេសប៊ុក តេឡេក្រាម ស្កែប ឬជួបពិភាក្សាផ្ទាល់

Gartoon ផ្ដល់ជូននូវការប្រឹក្សាដើម្បី គុណភាពនៃគម្រោងរបស់លោកអ្នក ការពេញចិត្ត្ត និង ការកាត់បន្ថយការចំណាយ និងការបញ្ចប់គម្រោងឲ្យទាន់ពេលវេលា។ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ គ្រប់ពេលវេលា សូម្បីចុងសប្ដាហ៍ ឬថ្ងៃបុណ្យទានក៏ដោយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនាក់ជំនាញ សូមធ្វើការណាត់ទុកជាមុន។ សូមបញ្ជាក់ថា ការពិភាក្សាដោយមាត់ទទេរ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណើរការនៃគម្រោងផ្លូវការឡើយ មានតែឯកសារដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងសងខាង និង អ៊ីមែលប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវការ

animation consulting
cheap-animation-cheap-graphic-design

ស សៀងហេង

ផ្នែកទំនាក់ទំនងការងារបច្ចេកទេស

ព័ត៍មានលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ៣៥អេ ផ្លូវ៣០៦ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

ក្រុមហ៊ុន Gartoon ចាប់ផ្ដើមបម្រើសេវាកម្ម ជំនាញផ្នែកឌីសាញ បង្កើតគំនូរជីវចល ផលិតវីដេអូស្ពត និងបង្កើតវិបសាយ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤មកម្លេះ។ យើងខ្ញុំធានាផ្ដល់ជូននូវ គុណភាពខ្ពស់កម្រឹតស្តង់ដា ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ទាបបំផុត។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិ នពេញចិត្តនឹងអ្វីដែល យើងបង្កើតជូន យើងខ្ញុំធានាសងប្រាក់វិញ១០០%។ យើងខ្ញុំមានភ្នាក់ងារជំនួយដល់ អតិថិជន២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

យើងខ្ញុំទទួលការបង់លុយអនឡាញ

យើងខ្ញុំទទួលការវេរលុយ​

Cambodia money transfer channels

Music & Sound is powered by