សេវាកម្មដែលមានតម្លៃទាប
និងគុណភាពខ្ពស់

ស្នាដៃដែលខ្ញុំបានផលិត

អំពីខ្ញុំ

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ស សៀងហេង គឺជាអ្នកជំនាញខាង បង្កើតក្រាហ្វិចឌីសាញ គំនូរជីវចល និងផលិតវែបសាយ។ ខ្ញុំអាចឌីសាញនិមិត្តសញ្ញា សម្រាប់អាជីវកម្ម វែបសាយ ខិតបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម ក្របសៀវភៅ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងហ្គេម។ ហើយពួកយើងក៏អាចផលិតជា គំនូរជីវចលជាច្រើនប្រភេទដូចជា រឿងគំនូរជីវចល រូបភាពមានចលនា គំនូរជីវចលសម្រាប់ហ្គេម សម្រាប់វែបសាយ និងរូបភាពមានចលនាលើផ្ទាំងសំពត់សរ។

ខលមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃ!